Skip to main content

Palle har berättat för bonden och hans familj om sin resa. Alla är imponerade av Palle och hans mod. Bonden frågar om han kort kan sammanfatta vad han kommit fram till om elmarknaden. Palle svarar bland annat att elproducenterna har riggat marknaden till sin fördel.

< Från början < Läs föregående | Läs nästa >  Se alla >