Skip to main content

100% Naturlig Energi

Detta elursprung är 100% naturlig energi. Den el som du förbrukar köper vi upp från en mix av energi från vatten, vind eller solenergi. Energin kommer från Norden, därav namnet NordenMiljö. Detta är 100% förnybart producerad el.

100

Förnybart

0

Kärnkraft

0

Fossilt

0

Miljöpåverkan CO2

0

Kärnbränsleavfall

Elmix från Norden

Denna elmix är samma för alla svenska elbolag. Den bygger på den nordiska residualmixen som 2019 består av 5,31% förnybart producerad el, 48,17% kärnkraftsproducerad el och 46,5% fossilt producerad el. Miljöpåverkan för den nordiska residualmixen är 338,53 g/CO2 per kWh.

6,51

Förnybart

14,68

Kärnkraft

78,82

Fossilt

524,10

Miljöpåverkan CO2

0,00046

Kärnbränsleavfall